Aktualności Drukuj
Wpisany przez admin   
piątek, 12 lutego 2021 00:00

Zapraszamy na warsztat z bajkoterapii - 12 godzin

Proponujemy zajęcia online lub stacjonarnie . Jeśli pracujesz z dziećmi
lub jesteś zainteresowany zastosowaniem bajki jako metody terapeutycznej
na różne sytuacje, emocje czy zachowania dzieci - to te zajęcia są dla Ciebie .
Zajęcia w małych grupach do 8 uczestników . Zapraszamy


NOWE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ


Nowe harmonogramy dla kierunku Opiekun Medyczny semestr 1 i 2 w sekcji
Harmonogramy zajęć


KURS OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM

Na kursie opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym odbyły się zajęcia plastyczne ,
warsztaty ze sztuki tworzenia fantastycznych prac manualnych ,
które można wykorzystać w pracy z najmłodszymi , oraz z carvingu owocowego
i warzywnego . Uczymy dzieci zdrowego żywienia , spożywania owoców i warzyw
w miłej , zachęcającej wizualnej formie . Gratulujemy odkrywania talentów
i zdolności uczestniczkom kursu;
Brawo
Zapraszamy na kolejne edycje kursu opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
-280 godzin . Kolejna edycja listopad 2020


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

Wszystkim absolwentom Szkoły w zawodzie opiekun medyczny oraz asystent
osoby niepełnosprawnej gratulujemy rewelacyjnych wyników egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji lato 2020.
Mamy przyjemność pochwalić się - 100% zdawalności ,
wszystkie osoby uzyskały powyżej 95% pkt .
Gorące gratulacje słuchaczom , absolwentom i Nauczycielom
którzy mimo zdalnego nauczania świetnie przygotowali słuchaczy do egzaminu .
DyrekcjaTarnobrzeg , dnia 24.03.2020 r.
Komunikat dyrektora Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Tarnobrzegu

w sprawie organizacji realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość , pracy placówki w okresie czasowego funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, skierowany do wszystkich nauczycieli, rodziców
i uczniów szkoły

Podstawa prawna:    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

§1 Pkt 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki dyrektor szkoły
będzie przekazywał słuchaczom  i nauczycielom informacje o sposobie i trybie
realizacji zadań za pomocą komunikatów drogą email, sms oraz postaci
komunikatów i  bieżących informacji umieszczanych na stronie internetowej
lub mediach społecznościowych.

Pkt 2

Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli ze słuchaczami
przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych oraz
jest osobiście do dyspozycji słuchaczy w kontakcie telefonicznym , email .

Pkt 3

Po konsultacji z nauczycielami, uwzględniając treści nauczania, ustalam
normalny tryb zjazdów zaocznych wg harmonogramu zajęć, ze skróceniem
każdej jednostki lekcyjnej do czasu 30 minut.

Wprowadza się nowy doraźny tryb zajęć w okresie od 25 marca
do 10 kwietnia 2020 r.
uwzględniający wszystkie przedmioty ujęte
w podstawie programowej, ze zmniejszeniem ilości  godzin celem
dostosowania do możliwości psychofizycznych słuchaczy.

Nauczyciele zobowiązani będą do wpisywania tematów bieżących
lekcji celem monitorowania realizacji podstawy programowej
i wystawiać w nim oceny postępów w nauce.

Tematy zostaną wpisane przez Nauczycieli , w czasie normalnego
trybu zajęć , natomiast do tego czasu Dyrektor Szkoły wpisuje
do dziennika – samokształcenie, nauczanie zdalne.

Dodatkowo będą zadawane  prace domowe w zakładce
„materiały do pobranie na stronie www.psb.tarnobrzeg.pl
przypisane dla danego oddziału a w przypadku używania
innych komunikatorów dokumentować zlecane zadania
sporządzając wydruki.

Słuchacze mają obowiązek przesyłać swoje zadania,
referaty i prace na adres email ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub wysyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Głównym założeniem będzie dostosowanie ilości przekazywanych
treści i objętości przekazywanych zadań.

Pkt 4

Monitorowanie postępów w nauce oraz weryfikacja wiedzy
i umiejętności będzie dokonywana przez Nauczycieli ,
wpisywana do dziennika zajęć w trybie indywidualnie ustalonym.

Uczestnictwo słuchaczy  w zajęciach zdalnych jest obowiązkowe,
oraz przygotowywanie materiałów , prac jest również obowiązkowe.

Pkt 5

Dokumentowanie realizacji zadań szkoły będzie się odbywać za pomocą
bieżących informacji ,  wydruków realizowanych zadań w przypadku
wykorzystania przez nauczycieli innych narzędzi internetowych.

Pkt 6

Źródła i materiały niezbędne od organizacji zajęć wskazują uczniom
nauczyciele poszczególnych przedmiotów w tym: podręczniki,
źródła internetowe i opracowania własne.

Pkt 7

O formie i terminach konsultacji z nauczycielami  słuchacze będą
informowani przez sms , email, telefon oraz będą otrzymywali te
informacje od Administracji szkoły i Nauczycieli.

Opracowane wyżej procedury działań dotyczące pracy szkoły
będą obowiązywały w  okresie od dnia 25 marca 2020 r. do
dnia 10 kwietnia 2020 r.

Anna Baran – Dyrektor Szkoły

Drodzy słuchacze,
w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji zajęcia dydaktyczne w Szkole 
Policealnej 27 marca 2020 z możliwością wydłużenia są odwołane.
prowadzone w systemie zjazdów zaocznych od dnia 13 marca 2020 do dnia
internetowej oraz przesyłane prze nauczycieli drogą mailowa
Szkoła prowadzi samokształcenie w oparciu o materiały dydaktyczne dostępne 
na stronie internetowej.
Zajęcia na wszystkich prowadzonych przez szkołę kursach zostały zawieszone 
do odwołania


Szanowni Państwo, 
Proponujemy Państwu możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej
 naszej Szkoły , od lutego 2020.Jesteśmy Szkołą Policealną z
 uprawnieniami Szkoły Publicznej o nazwie Szkoła Biznesu w
 Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 12, parter, sekretariat pokój  nr 17 ,
 kształcąca w zawodach ; opiekun medyczny , asystent osoby
niepełnosprawnej, oraz technik masażysta. Nasi słuchacze ,
 absolwenci otrzymują pełny zakres profesjonalnego
przygotowania do pracy, potwierdzony świadectwem państwowym , 
dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,  ważnym
 w krajach UE.Z przyjemnością nasi absolwenci  podejmą prace
na rzecz osób będących w potrzebie. 
Zapraszamy do kontaktu z naszą Szkołą.
Tel . 158232635 lub 607698708 w godz. 10.00 do 17.00. 

 Aktualnie trwają zajęcia  na kierunkach;
opiekun medyczny - rok nauki, zaocznie, bezpłatnie
asystent osoby niepełnosprawnej – rok nauki,  zaocznie, bezpłatnie .
Zapraszamy do zapisów na wyżej wymienione kierunki , zawody 
na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy , w związku z potrzebami

osób chorych, starszych i niepełnosprawnych . Powstają nowe placówki ,
zwiększa się potrzeba zatrudnienia w tym sektorze .

Prowadzimy rekrutację do 15 lutego 2020 i rozpoczynamy kształcenie 
od 15.02.2020 ,zaocznie , dwa zjazdy dydaktyczne w miesiącu ,

Dla osób które rozpoczną naukę teraz w miesiącu lutym 2020 ,

zakończenie edukacji nastąpi w miesiącu styczniu 2021 – rok nauki,
 dwa semestry.
Zapraszamy również na  kursy:

opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym ,
opieka nad dziećmi w wiekudo 3,5 lat -280 godzin ,
kadry i płace,
księgowość w małej firmie, pełna księgowość ,
administracja,
oraz inne dostępne na naszej stronie www.psb.tarnobrzeg.pl
Tel 158232635 oraz 607698708 
e-mail 
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 oraz 
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Zapraszamy,  a my gwarantujemy wysoki zakres usług edukacyjnych
oraz bardzo dobrą zdawalność  egzaminów zawodowych, przyjazną atmosferę.
 
Administracja Szkoły  oraz  Dyrektor Szkoły
 

 


Szanowni Państwo !
Ogłaszamy rekrutacje na rok szkolny 2019/2020 od semestru wiosennego . 
Zapisy styczeń i luty , rozpoczęcie zajęć dydaktycznych miesiąc luty
2020.
Serdecznie zapraszamy do nauki z nami , szkoła policealna , zaoczna dla
dorosłych .Bezpłatna , tylko rok nauki czyli dwa semestry , 
absolwenci otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje
w danym zawodzie ,dokumenty ważne w krajach UE.
Zapewniamy przyjemna i przyjazna atmosferę nauki w kameralnych
warunkach ,małe grupy , profesjonalna kadra dydaktyczna , dobry
 poziom kształcenia ,wysoka zdawalnosc egzaminów zawodowych ,
z bardzo wysokimi notami .
Cieszymy się , ze nasi słuchacze osiągają bardzo dobre wyniki, uzyskują prace zawodowa na rynku pracy .
Warunkiem zapisu do szkoły jest złożenie następujących dokumentów ; 1.Świadectwo ukończenia szkoły średniej , nie wymagana matura 2. Podanie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie szkoły 3. Podpisanie umowy o naukę 4. Zdjęcie 2 szt 5. Do wglądu Dowód osobisty 6. Podpisanie innych dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych w sekretariacie szkoły . Oferujemy aktualnie kierunki kształcenia :

 • Opiekun medyczny 1 rok kształcenia , zaocznie , bezpłatnie  
 • Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok kształcenia , zaocznie , bezpłatnie  
 • Technik masażysta -2 lata kształcenia , stacjonarnie / wieczorowo ,
  popołudnia , czesne 100 zł miesięcznie Zapraszamy

Tel 158232635 Sekretariat czynny od 10.00 do 17.00 z wyjątkiem poniedziałku

 
Mikołajki w PSB

 


Warsztaty Świąteczne

    

 


 

Rekrutacja 2019/2020 rozpoczęta
Serdecznie zapraszamy osoby poszukujące dla siebie Szkoły kształcącej w zawodzie ;

Opiekun medyczny :

 

 • zaocznie , 1 rok nauki, bez czesnego ,
 • dobra jakość kształcenia,
 • własna pracownia do zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • dobre warunki nauki, praktyki,
 • poszukiwany zawód na rynku pracy.
 • Masz możliwość własnej działalności gospodarczej i
  świadczenia usług w zakresie  masażu.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej :

 

 • zaocznie, 2 lata nauki, dla dorosłych ,
 • dyplomy i świadectwa państwowe ,
 • własna pracownia,
 • komfortowe warunki,
 • praktyka ,
 • miła i przyjazna atmosfera kształcenia .

Asystent osoby niepełnosprawnej :

 

 • zaocznie, 1 rok nauki, bez czesnego,
 • poszukiwany zawód ,
 • dyplomy i świadectwa państwowe.
 • Ważne w krajach UE, suplementy do dyplomu w języku angielskim

Technik masażysta :

 • 2 lata nauki, stacjonarnie/ wieczorowo dla dorosłych ,
 • symboliczne czesne,
 • wyśmienite warunki nauki,
 • własna pracownia masażu ,
 • egzaminy  państwowe oraz świadectwa i dyplomy państwowe ważne w krajach UE.

Przyjdź i sprawdź !!!  Jesteśmy dla Ciebie   Zawsze pomożemy

Pytaj o szczegóły oferty Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia
szkoły średniej , nie jest wymagana matura - to jest szkoła dla ciebie.👍😀

Tylko u Nas w dobrej i przyjezdnej atmosferze z sukcesem
zdobędziesz zawód i otrzymasz świadectwo państwowe
i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
ważne w krajach UE z suplementem w języku angielskim .

 


 

Wszystkim naszym słuchaczom w zawodzie technik masażysta , opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej którzy w miesiącu styczniu i lutym 2019 roku przystąpili do egzaminu zawodowego i uzyskali tytuł zawodowy potwierdzony dyplomem składam serdeczne gratulacje .
Życzymy Państwu wielu dalszych sukcesów zawodowych ...
Administracja

 


 


Zapraszamy na kurs florystyczny,tematyka - dekoracje i kompozycje

wielkanocne 30 godzin kursu w fantastycznej atmosferze , nowe

umiejętności dla osób kreatywnych ,lubiących rozwijać swoje

zainteresowania Zapraszamy Serdecznie


KURS FLORYSTYCZNY

ZAPRASZAMY
Zmiany personalne; Administracja ,

Kierownik sekretariatu  -  mgr Mariola Mazur

Specjalista ds administracji Szkoły i Ośrodka szkoleń  -


 

 

Gabryiela Cecuła  

Administracja strony www- mgr Sławomir Kaptur

Dyrektor- zastępca Dyrektora - mgr Beata Wasiuta

Kształcenie zawodowe-, praktyki - mgr Barbara Zych


Poprawiony: środa, 21 kwietnia 2021 07:53